sv. Jan od Kříže

Jan

sv. Jan od Kříže
Juan de Yepes (1542 – 1591)

Otec reformovaného Karmelu. V r. 1563 vstoupil ke karmelitánům v Medině del Campo. Před koncem studií (1568) se setkal se svatou Terezií z Avily a stal se prvním bratrem reformovaného Karmelu. V rozvíjející se tereziánské reformě řádu zastával mnoho funkcí, byl vyhledávaným zpovědníkem, duchovním vůdcem a exorcistou. Jeho díla o duchovním rozvoji člověka patří k vrcholům křesťanské spirituality. V roce 1726 byl prohlášen za svatého a roku 1926 za učitele církve.

Chronologie

Chronologie života – stručná
Chronologie života – podrobná
Periodizace života sv. Jana od Kříže

Dokumenty, magisterium

Homilie Jana Pavla II. při mši sv. v Segovii, 1982
Katecheze Benedikta XVI. o Janovi od Kříže

Statě a přednášky

Bosý karmelitán podle Jana od Kříže – teologální život
Temná noc a teologální život
Povaha a struktura teologálních ctností
Mystická bolest Boží lásky
Mystika a poezie
Eucharistie – zjevení Otcovy lásky a brána k Trojici
Žít životem Boha
Očišťování temné noci u sv. Jana od Kříže
Symbolika světla a tmy ve sjednocení člověka s Bohem
Svatý Jan od Kříže, čtenář svaté Terezie

Spisy

Diptych Výstup na horu Karmel – Temná noc
Duchovní píseň
Živý plamen lásky

Články, promluvy, kázání, zamyšlení

Beatifikační a kanonizační proces Jana od Kříže
Rozdíly temperamentu sv. Terezie od Ježíše a sv. Jana od Kříže
Rozhovor se svatým Janem od Kříže
Temná noc – rozhovor se sv. Janem od Kříže
Svatý Jan od Kříže a posedlá mniška
„Když člověk hledá Boha, mnohem dříve hledá Bůh člověka“
„Budeme žít životem Božím, sjednocení s Nejsvětější Trojicí“
„Bohu sloužíme jen tím, že Ho milujeme“

Úryvky z děl, citáty

Poezie

Vstoupil jsem, kde jsem nevěděl
Žiji v sobě bez života
Že dobře já znám pramen
Romance Na evangelium „In principio erat Verbum“
Za jedné noci temné
Kam ses ukryl, Milovaný?
Ó, živý plameni lásky
Glosa „na božský (způsob)“
Pastýř

Dopisy

Dopis bosým karmelitkám v Beasu
Paní Juaně de Pedraza v Granadě
Paní Juaně de Pedraza v Granadě

Úryvky z knih

Tři způsoby přítomnosti Boha v duši
Přirozené a nadpřirozené sjednocení duše s Bohem
Postupné a „lidské“ vedení duše Bohem
Nutnost noci a očištění
Nedokonalosti začátečníků
Uvedení do noci smyslu
Aktivní způsob vstupu do noci
Známky noci a smyslového očistění
Působení teologálních ctností v mohutnostech duše
Uvedení do noci ducha
Temné působení kontemplace
Očištění celého člověka v noci ducha
Očistný oheň Boží lásky
Duchovní manželství
Přetvoření v Boha
Nový člověk ve sjednocení
Kristus, jediné slovo Otce
Bohatství Kristových tajemství
Modlitba zamilované duše

Výroky

Duchovní život
Modlitba, kontemplace
Sjednocení s Bohem
Ježíš Kristus
Láska
Očišťování
Ctnosti
Řeholní život

Modlitby

Křížová cesta se sv. Janem od Kříže
Novéna ke svatému Janu od Kříže za očištění paměti
Litanie ke sv. Janu od Kříže