Historie

Carmel1 Řád bratří blahoslavené Panny Marie na hoře Karmel (O.Carm. a OCD) je katolický řád založený ve 12. století poustevníky žijícími v ústraní na pohoří Karmel v dnešním Izraeli. V roce 1238 karmelitáni opustili Svatou zemi a usadili se v Evropě.
Ve 2. polovině 16. století reformovala řád sv. Terezie od Ježíše se sv. Janem od Kříže. Tak došlo k rozdělení řádu na řád karmelitánů původní observance a řád bosých karmelitánů.
Do českých zemí přišli první karmelitáni roku 1347 na popud Karla IV.

Dějiny řádu do 16. století

Poustevníci na hoře Karmel
Přechod z východu na západ
Karmel v pozdním středověku
Úpadek řádu a první reformní hnutí
Blah. Jan Soreth
Karmel v předvečer protestantské reformace
Mikuláš Audet
Karmel a protestantská reformace

Tereziánská reforma

Generál Rubeo a sv. Terezie
Tereziánská reforma
Chronologie vzniku tereziánské reformy
Okolnosti vzniku založení sv. Josefa
Tereziánská reforma a uvěznění sv. Jana od Kříže

Dějiny bosého Karmelu po tereziánské reformě

Vývoj reformy v Evropě až do současnosti
Historie založení klášterů

Historie Karmelu v Čechách

Dějiny českého Karmelu
Kostely, kláštery a poutní místa spojená s Karmelem v Čechách

Pražské Jezulátko

Jezulátko

Soška Pražského Jezulátka byla pravděpodobně zhotovena někdy v 2. polovině 16. století ve Španělsku. Legenda vypráví, že se Ježíšek zázračně ukázal jistému mnichovi, který podle jeho podoby sošku vymodeloval. Podle jiné legendy vlastnila sošku svatá Terezie od Ježíše, která Ježíšovo dětství velmi uctívala. Sošku prý darovala své přítelkyni, jejíž dcera se vdávala do Prahy.
Sošku Jezulátka přivezla ze Španělska do Prahy vévodkyně Marie Manriquez de Lara, která se roku 1556 vdala za pana Vratislava z Pernštejna. Později ji odevzdala jako svatební dar své dceři Polyxeně z Lobkovic, která ji jako vzácný dar věnovala roku 1628 klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné.
Úctu k Pražskému Jezulátku nejprve šířil karmelitánský řád. Téměř do každého jeho kláštera putovala kopie milostné sošky. Úcta se pak rozšířila podivuhodným způsobem po celém světě.

Úcta k Dítěti Ježíši
Úcta k Pražskému Jezulátku dnes
Hlubina Boží slávy
Novéna k Pražskému Jezulátku
Zasvěcení se Dítěti Ježíši
Modlitba k Dítěti Ježíši
Modlitba k Jezulátku sv. papeže Jana XXIII.
Modlitba papeže Benedikta XVI. k Pražskému Jezulátku