bl. Titus Brandsma

Titus Brandsma

bl. Titus
Anno Sjoerd Brandsma (1881  1942)

Narodil v Nizozemí. Působil jako profesor filosofie a mystiky na katolické universitě v Nijmegen. Spolupracoval s tiskem a byl jmenován poradcem katolických novinářů. Byl znám svou velikou laskavostí. Za okupace Nizozemí bojoval proti nové ideologii a za svobodu katolických škol a tisku. Proto byl zatčen, vězněn a nakonec deportován do koncentračního tábora v Dachau. Dodával optimismus a odvahu svým spoluvězňům, modlil se za své mučitele. Byl usmrcen v Dachau 26.7. 1942. Za blahoslaveného ho prohlásil Jan Pavel II. 3.11. 1995.

Chronologie

Chronologie života

Duchovní profil

Duchovní a lidský profil bl. Tita Brandsmy

Básně

Ježíši, když na tebe pohlédnu
Před obrazem Ježíše v mé cele
Mnohokrát jsem potkal ve svém životě bolest…

Spisy

Deník, napsaný v scheveningském vězení po zatčení nacisty
Moje cela
Můj denní rozvrh v scheveningském vězení