Tereziánská modlitba

Terezie modlitba Rozjímavá modlitba pro mne není nic jiného, než důvěrný vztah přátelství, častý rozhovor ,mezi čtyřma očima‘ s tím, od něhož víme, že nás miluje. Ž 8,5
My, které nosíme tento posvátný šat Karmelu, všechny jsme povolané k modlitbě a ke kontemplaci, neboť to byl náš počátek, a jsme potomstvo oněch svatých otců z hory Karmel, kteří ve velké samotě a v naprostém pohrdání světem hledali tuto radost, tuto vzácnou perlu. 5 H 1,2

Prezentace

úvod Tereziánská modlitba

Dokumenty, magisterium

Tereziánská modlitba

Statě, přednášky

Způsob modlitby svaté Terezie
Tereziin způsob modlitby a Tomáš Akvinský
Mystická zkušenost

Promluvy

„Pane, dej mi vodu“
Největší pokušení svaté Terezie
„Modlitba je důvěrný vztah přátelství s Bohem“
„I v kuchyni a mezi hrnci prochází Pán“
Usebrání – modlitba plná pokoje
Krása stvoření jako cesta k životu s Bohem u karmelských mystiků

Citáty

Čtverý způsob zalévání a počátky modlitby
První způsob zalévání: přemítavá meditace
Druhý způsob zalévání: modlitba klidu
Třetí způsob zalévání: modlitba duchovního opojení
Čtvrtý způsob zalévání: extatická modlitba sjednocení
Nezbytné podmínky vnitřní modlitby
Rozhodné rozhodnutí pro vnitřní modlitbu
Základní pedagogické rady pro modlitbu
Modlitba usebrání a modlitba klidu
Uspokojení a okoušení
Vlité usebrání a modlitba klidu