sv. Maravillas od Ježíše

Maravillas

sv. Marie Maravillas od Ježíše
Maravillas Pidal y Chico de Guzmán (1891 – 1974)

Narodila se v Madridu, kde také nastoupila do kláštera karmelitek v El Escorial v  r. 1919. V roce 1924 založila, osvícená Boží inspirací, klášter v Cerro de Los Angeles. Tento Karmel se pak stal mateřským domem dalších zakládání – devíti ve Španělsku a jednoho v Indii. Žila modlitbou a odříkáním, byla spalována velkou horlivostí pro slávu Boží a spásu duší. I když sama žila v reálné chudobě a v klauzurním odloučení, organizovala pro chudé mnoho projektů pastorační péče a sociální a charitativní pomoci. Svatořečena byla papežem Janem Pavlem II. v r. 2003.

Články

Historie života Marie Maravillas od Ježíše

Citáty

Láska k Bohu
Kristus, náš pravý Bůh
Požehnaný kříž
Naše nejněžnější Matka
Láska k bližnímu
Život z víry
Modlitba
Spása duší
Svatost
Nebe
Důvěra
Hřích
Pokora