Sv. Josef

svatý Josef

Sv. Josef, Snoubenec Panny Marie a Pěstoun Pána Ježíše

Sv. Terezie si sv. Josefa zvolila za ochránce reformovaného Karmelu a vzývala ho v mnoha svých potřebách. Mnohé kláštery nesou jeho jméno. „Tento klášter bude jistě založen, bude se v něm velmi sloužit Pánu, ponese jméno sv. Josefa; ten nás bude chránit u jedněch dveří, u druhých naše milá Paní; Kristus pak bude v našem středu“ (Ž 32,11).

Prezentace

úvod sv. Josef

Dokumenty, magisterium

Redemptoris custos – Jan Pavel II.
Sv. Josef, zakladatel a otec tereziánského Karmelu
Mlčení sv. Josefa
Svatý Josef, vychovatel

Přednášky

Tajemství sv. Josefa
Svatý Josef, ochránce církve
Josefova dílna
Sv. Josef včera i dnes – kard. Suenens

Promluvy, kázání, zamyšlení

Naslouchat v mlčení a konat – sv. Josef jako „karmelský světec“
Ite ad Ioseph – bl. Josemaría Escrivá de Balaguer
Sv. Terezie o sv. Josefovi

Modlitby

Novéna – Cesta víry sv. Josefa
Pozdrav sv. Josefovi
Litanie ke sv. Josefovi
Modlitba sv. Jana XXIII. ke sv. Josefovi