Duchovní život

Rublev Trojice „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání mého Otce a zůstávám v jeho lásce.
To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsme vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce.“ (Jan 15,9-15)

Prezentace

úvod Duchovní život

Magisterium

„Váš život je s Kristem skryt v Bohu“

Přednášky

Otcovství
Hledat Boha v sobě nebo sebe v Bohu?
Všeobecné povolání ke svatosti
Ježíšova láska k pozemskému životu
„Nezapomínejte na pohostinnost“
O duchovní korupci
„Temná noc“ v kázáních Jana Taulera

Přátelství s Bohem

Promluvy

Církev
Duchovní rozvoj
Panna Maria
Povolání ke svatosti
Rozlišování

Citáty

P. Albert Peyriguere
P. Charles Journet
P. Piotr Rostworowski