Naše komunita

 

Karmel klášter Karmel sv. Josefa v Praze
Komunita sester patří k bosým karmelitkám Řádu nejblahoslavenější Panny Marie z hory Karmel.
Karmel sv. Josefa v Praze byl založen Služebnicí Boží, matkou Marií Elektou od Ježíše v r. 1656 a od té doby zde sestry nepřetržitě slouží svou modlitbou a obětí, kromě dvou období exilu na konci 18. století za Josefa II. a komunistického režimu ve 20. století.
Klášter sester je na Hradčanském náměstí v Praze. Komunita patří do janovské provincie bosých karmelitánů.

Prezentace

Historie bosých karmelitek v Čechách

úvod Historie sester

Komunita sester Karmelu sv. Josefa v Praze

úvod Sestry

Historie

Založení Karmelu sv. Josefa a jeho historie do 20. století
Historie Karmelu sv. Josefa ve 20. století

Právní struktura

Organizační struktura
Právnické údaje

Karmel sv. Josefa

Denní řád
Číslo účtu – naši dobrodinci
Kde nás najdete