sv. Terezie od Dítěte Ježíše

Terezka1

sv. Terezie od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře
Terezie Martinová (1873 1897)

Vyrostla ve zbožné křesťanské rodině, její rodiče byli jako první pár v historii církve v r. 2015 svatořečeni. V patnácti letech vstoupila do kláštera karmelitek v Lisieux. Objevila „malou cestu duchovního dětství“, která jí díky rukopisu známým jako „Příběh duše“ přinesla „uragán slávy“.
Dva roky před svou smrtí se obětovala Boží milosrdné lásce. Na konci svého života prožila „zkoušku víry“, v níž „seděla za jedním stolem s hříšníky“. V roce 1925 byla prohlášena za svatou, roku 1927 za patronku misií a v r. 1997 byla papežem Janem Pavlem II. prohlášena za Učitelku církve.

Chronologie

Chronologie života – stručná
Chronologie života – podrobná

Dokumenty

Zpět k Evangeliu
Katecheze Benedikta XVI. o sv. Terezii z Lisieux

Statě, přednášky

Malá cesta sv. Terezie od Dítěte Ježíše
Sv. Terezie od Dítěte Ježíše – patronka misií?
Naděje ženy
Psychologická hlediska rozvoje Terezie od Dítěte Ježíše
Byla jsem rovnou pasována na rytíře
Smysl pro humor
Velké objevy malé Terezie
„Na cizím břehu“ – „V nebi ve víře“
Zvládam skúšku vyhnanstva smutného
Modlitba u sv. Terezie z Lisieux
Mystická cesta sv. Terezie z Lisieux

Články, promluvy, kázání, zamyšlení

Sv. Terezie z Lisieux – průvodkyně temnou nocí
Terezka a Otcovo milosrdenství
Terezie a eucharistie
Nebe: odpočinek po práci nebo „druhá směna“?
Můj duch je ve velké vyprahlosti
Důvěra ve slabosti
Milost Vánoc 1886
Ježíšovo „Žízním“ a jeho ozvěna v Terezčině srdci
Vnímání svátosti křtu u sv. Terezie z Lisieux

Básně

Píseň na dnešní den
Jen z lásky žít
Kdo má Ježíše, má všechno
Chvalozpěv na Boží Tvář
Žízeň po Lásce
Moje zbraně
Opadaná růže
Odevzdanost

Modlitby

Litanie ke sv.  Terezii z Lisieux (1)
Litanie ke sv. Terezii z Lisieux (2)
Křížová cesta se sv. Terezií z Lisieux