bl. Anna od sv. Bartoloměje

Anna od sv. Bartoloměje

bl. Anna od sv. Bartoloměje
Anna Garcia (1549-1626)

Laická sestra a současnice sv. Terezie. Nastoupila do prvního reformovaného kláštera v Avile, kde přijala hábit od samotné sv. Terezie. Terezie ji pak brala na všechna svá zakládání a v Alba de Tormes umírá v její náruči. Od r. 1604 se Anna od sv. Bartoloměje stala zakladatelkou bosých Karmelů ve Francii a Belgii. Za blahoslavenou byla prohlášena r. 1917.

Chronologie

Chronologie života

Život

Bl. Anna od sv. Bartoloměje

Duchovní charakteristika

Životní cesta
Osobnost bl. Anny od sv. Bartoloměje
Duchovní cesta
Poslání Anny od sv. Bartoloměje na tereziánském Karmelu
Přínos pro francouzskou školu spirituality
Život oddaný církvi a lidem