sv. T. Markéta Redi

Markéta1

sv. Terezie Markéta od Ježíšova Srdce
Anna Maria Redi (1747 – 1770)

Narodila se ve šlechtické rodině v Arrezu (Toskánsko v Itálii). V r. 1764 vstoupila do kláštera bosých karmelitek ve Florencii. Žila úctou k Nejsv. Srdci Ježíšovu. Byla hluboce zasažena slovy sv. Jana: „Bůh je láska“, a tak objevila své povolání: život skrytý v lásce. Následovala toto volání úplným sebeodevzdáním Bohu a bližním a potvrdila je heroickou sesterskou láskou. Za svatou byla prohlášena v r. 1934.

Prezentace

úvod Markéta

Chronologie

Chronologie života

Dokumenty, magisterium

Duchovní cesta sv. T. Markéty
List otce generála k 200. výročí smrti sv. T. Markéty
List z generálního domu – Sv. T. Markéta od Ježíšova Srdce

Přednášky

Charakteristika spirituality sv. T. Markéty
Duchovní itinerář sv. Terezie Markéty
Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
Sloužit a svědčit
Skrytost s Kristem v Bohu

Citáty

Bůh, Ježíš
Boží Srdce
Důvěra v Boha
Láska
Svatost
Ctnosti
Povolání
Řeholní život
Práce
Očišťování, duchovní boj
Utrpení, nemoc, smrt