Matka Elekta od Ježíše

Elekta

Služebnice Boží, matka Marie Elekta od Ježíše
Kateřina Tramazzoli (1605-1663)

V 21 letech, v r. 1626, nastoupila na Karmel v rodném městě Terni (Itálie), který založil v r. 1618 její strýc Don Angelo Tramazzoli. Po třech letech je vybrána na nové zakládání do Vídně. Do své rodné země se m. Elekta již nevrátí. Od 33 let plní funkci převorky, nejprve v komunitě ve Vídni, potom při druhém zakládání v Grazu a nakonec při třetí fundaci v Praze (1656). Zde ji již předchází pověst svatosti. Její neporušené tělo je v klášteře bosých karmelitek zachováno dodnes.

Prezentace

úvod m. Elekta

Chronologie života

Chronologie života
Postexhumeční chronologie

Přednášky

Služebnice Boží, matka Marie Elekta od Ježíše
Střelné modlitby v pozůstalosti Marie Elekty a v tradici církve

Dokumenty, promluvy, kázání

Žádost sester z Karmelu v Praze P. generálovi
Zkoušky matky Marie Elekty od Ježíše
Protokol lékařské komise z r. 1677
Vyslyšené prosby a milosti obdržené na přímluvu matky Marie Elekty od Ježíše
Homile při 350. výročí smrti matky M. Elekty

Dopisy adresované M. Elektě nebo se jí týkající

1. dopis   2. dopis   3. dopis   4. dopis   5. dopis   6. dopis   7. dopis   8. dopis   9. dopis
10. dopis   11. dopis   12. dopis   13. dopis   14. dopis   15. dopis   16. dopis   17. dopis

Modlitby

Modlitba za vyslyšení na přímluvu matky M. Elekty od Ježíše

Dokumentární pořad

Pořad České televize o matce M. Elektě z cyklu Světci a svědci