Aktuality

Our Lady of Mt Carmel - Terry Nelson Aktuality komunity Karmelu sv. Josefa a Karmelu v Čechách

  • aktuální informace o naší komunitě
  • informace o akcích pořádaných v našem kostele
  • doby bohoslužeb při výjimečných slavnostech a příležitostech v kostele sv. Benedikta
  • jiné informace o Karmelu v České republice

Vánoční dopis 2018

Vánoční přání 2018

Benefiční koncert – Musica pro Sancta Cecilia 13.1.2019

Benefiční koncert – Strahovský chrámový sbor pod vedením Vladimíra Roubala
Česká mše vánoční – Jakub Jan Ryba 27.12.2018

Mše svaté Vánoce 2018

Roráty v našem kostele

Sv. Terezie z Lisieux a sv. Terezie z Avily 2018

Benefiční koncert na podporu opravy domu pro hosty – Domu Navštívení v Drastech

Pozvánka na brigády v nově budovaném klášterním areálu v Drastech

Slavnost Panny Marie Karmelské 16.7. 2018

Noc kostelů 25. 5. 2018

Svatodušní vigilie 19. 5. 2018

Velikonoční přání 2018

Program Velikonoc 2018

Postní duchovní cvičení online s bratrem Vavřincem od Vzkříšení

Časné sliby sr. Marie 2.2. 2018

Mše svaté Vánoce 2017

Vánoční dopis 2017

Vánoční přání 2017

Sv. Terezie z Lisieux a sv. Terezie z Avily 2017

Koncert u příležitosti významného životního jubilea P. Jiřího Skoblíka 19.9.2017

Slavnost Panny Marie Karmelské 16.7. 2017

Noc kostelů 9.6. 2017

Velikonoční přání 2017

Velikonoce 2017

Hromnice 2.2. 2017

Vánoční přání 2016

Vánoční dopis 2016

Program bohoslužeb Vánoce 2016

Večer se sv. Alžbětou od Trojice 8.11. 2016

Slavnost sv. Terezie od Ježíše 15.10. 2016

Svátek sv. Terezie z Lisiuex v roce Božího milosrdenství 1.10. 2016

Slavnost Panny Marie Karmelské 16.7. 2016

Noc kostelů 10.6. 2016

Svatodušní vigilie 14.5. 2016

Velikonoční přání 2016

Program Velikonoc 2016

Mše svaté Vánoce 2015

Vánoční dopis 2015

Vánoční přání 2015