Aktuality

Our Lady of Mt Carmel - Terry Nelson

Aktuality komunity Karmelu sv. Josefa a Karmelu v Čechách

    • aktuální informace o naší komunitě
    • informace o pořádaných akcích
    • doby bohoslužeb při výjimečných slavnostech a příležitostech v naší provizorní kapli v Drastech
  • jiné informace o Karmelu v České republice

Oslava sv. Terezie z Lisieux a Terezie z Avily 2022

Slavnost Panny Marie Karmelské 16. 7. 2022

Svatodušní vigilie 4. 6. 2022

Velikonoční přání

Velikonoce 2022

Slavnost sv. Josefa 19. 3. 2022

PF 2022

Dopis Vánoce 2021

Vánoční přání

Mše svaté Vánoce 2021

Oslava sv. Terezie z Lisiuex a Terezie z Avily 2021

Slavnost Panny Marie Karmelské 16. 7. 2021

Svatodušní vigilie 22. 5. 2021

Program Velikonoc 2021

Věčné sliby sr. Miriam – oznámení, pozvánka na mši svatou

Zemřel P. Jiří Skoblík

Mše svaté Vánoce 2020

Zrušení veřejných mší svatých

Oslava sv. Terezie z Lisieux a sv. Terezie z Avily 2020

Velikonoční přání 2020

Předání kláštera bratřím bosým karmelitánům 16.2. 2020

Mše svatá – matka Elekta 11.1. 2020

Dopis o našem stěhování – konec roku 2019

Vánoční dopis 2019

Vánoční přání 2019

Mše svaté Vánoce 2019

Slavnost sv. Terezie z Avily 15.10. 2019

Svátek sv. Terezie z Lisieux 1.10. 2019

Zprovoznily jsme nové webové stránky.
Více informací o našem stěhování můžete nyní najít na adrese: www.karmeldrasty.eu

Slavnost Panny Marie Karmelské 16.7.2019

Svatodušní vigilie 8.6.2019

Noc kostelů 24.5.2019

Velikonoční přání 2019

Program Velikonoc 2019

Vánoční dopis 2018

Vánoční přání 2018

Benefiční koncert – Musica pro Sancta Cecilia 13.1.2019

Benefiční koncert – Strahovský chrámový sbor pod vedením Vladimíra Roubala
Česká mše vánoční – Jakub Jan Ryba 27.12.2018

Mše svaté Vánoce 2018

Roráty v našem kostele

Sv. Terezie z Lisieux a sv. Terezie z Avily 2018

Benefiční koncert na podporu opravy domu pro hosty – Domu Navštívení v Drastech

Pozvánka na brigády v nově budovaném klášterním areálu v Drastech

Slavnost Panny Marie Karmelské 16.7. 2018

Noc kostelů 25. 5. 2018

Svatodušní vigilie 19. 5. 2018

Velikonoční přání 2018

Program Velikonoc 2018

Postní duchovní cvičení online s bratrem Vavřincem od Vzkříšení

Časné sliby sr. Marie 2.2. 2018

Mše svaté Vánoce 2017

Vánoční dopis 2017

Vánoční přání 2017

Sv. Terezie z Lisieux a sv. Terezie z Avily 2017

Koncert u příležitosti významného životního jubilea P. Jiřího Skoblíka 19.9.2017

Slavnost Panny Marie Karmelské 16.7. 2017

Noc kostelů 9.6. 2017

Velikonoční přání 2017

Velikonoce 2017

Hromnice 2.2. 2017

Vánoční přání 2016

Vánoční dopis 2016

Program bohoslužeb Vánoce 2016

Večer se sv. Alžbětou od Trojice 8.11. 2016

Slavnost sv. Terezie od Ježíše 15.10. 2016

Svátek sv. Terezie z Lisiuex v roce Božího milosrdenství 1.10. 2016

Slavnost Panny Marie Karmelské 16.7. 2016

Noc kostelů 10.6. 2016

Svatodušní vigilie 14.5. 2016

Velikonoční přání 2016

Program Velikonoc 2016

Mše svaté Vánoce 2015

Vánoční dopis 2015

Vánoční přání 2015