Ke stažení

Audio1

V našem kostele sv. Benedikta se při různých příležitostech konají přednášky a tridua, na které zveme veřejnost a při kterých se připravujeme na výročí oslavy našich svatých. Zde vám je zpřístupňujeme k poslechu.

Oslava svatořečení sv. Alžběty od Trojice 8.11. 2016

Svátek sv. Terezie z Lisiuex v roce Božího milosrdenství 1.10. 2016

Slavnost sv. Terezie z Avily 2015

Triduum před slavností na závěr jubilejního roku sv. Terezie a homilie ze mše svaté o slavnosti.

Modlitba se sv. Terezií

Cyklus přednášek konaný v rámci jubilejního roku sv. Terezie v kostele sv. Benedikta od října 2014 do června 2015.

Relikvie sv. Jana Pavla II. v našem kostele 2013

Relikvie sv. Ludvíka a Zelie Martinových v našem kostele 2011

Triduum k bl. Alžbětě od Trojice 2006

Triduum ke sv. Terezii z Avily 2003