Stěhování kláštera bosých karmelitek – Karmelu sv. Josefa do Drast

                                                       

Současný klášter na Hradčanském náměstí v Praze dostala komunita sester Karmelu sv. Josefa po návratu z exilu za Josefa II. na konci 18. století jako náhradu za již obsazený klášter na Malé Straně.
Kvůli malé zahradě a vzrůstajícímu hluku se sestry po dlouhém rozlišování rozhodly v roce 2005 hledat nový, vhodnější pozemek pro svůj život. Začátkem roku 2018 proto koupily zemědělský statek spolu s přilehlými pozemky v obci Drasty na Praze-východ.
Na těchto stránkách vás budeme informovat o průběhu našeho stěhování.
ZPROVOZNILY JSME NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY.
Více informací o našem stěhování můžete nyní najít na adrese:
www.karmeldrasty.eu

 

Strahovský chrámový sbor pod vedením Vladimíra Roubala
Česká mše vánoční – Jakub Jan Ryba 27.12.2018

Musica pro Sancta Cecilia 13.1.2019

Brigády – podzim 2018

Prezentace

Základní prezentace o našem stěhování:

úvod-stěhování

Vizualizace nové podoby areálu podle architektonické studie:

architektonická studie

Průběh obnovy areálu v Drastech v roce 2018:

obnova 2018

Dům Navštívení – budoucí dům pro hosty:

dům navštívení

1. Důvody našeho stěhování

Komunita bosých karmelitek začala v Praze působit již v 17. století. První klášter Karmelu sv. Josefa byl vybudován na Malé Straně u kostela sv. Josefa. Součástí areálu byla i rozsáhlá zahrada (nyní Vojanovy sady). V roce 1782 byla komunita sester kvůli dekretům Josefa II. nucena svůj klášter opustit a odejít do exilu do Pohledu u Německého Brodu.
Když bylo sestrám dovoleno se po deseti letech do Prahy vrátit, jejich dům byl již obsazený. Náhradou jim byl dán klášter původně patřící mužskému řádu barnabitů s kostelem sv. Benedikta na Hradčanském náměstí.
Jak je z historie patrné, dům nebyl primárně uzpůsobený karmelitánskému způsobu života, ale byl komunitě dán jako určité provizorní řešení její situace. Během doby komunismu (v letech 1950 ̶ 1991) byly sestry nucené klášter opustit a budova byla upravena na hotel pro státní návštěvy. Dům byl komunitě vrácen v první vlně církevních restitucí.
I když má klášter a jeho umístění v centru Prahy mnoho nesporných výhod, sestry si poměrně brzo začaly uvědomovat nemalé obtíže, spojené s životem na tomto místě. Starý, historický klášter je kulturní památkou, a proto administrativní i finanční nároky na jeho provoz jsou nemalé a mnohdy těžko únosné. Z Hradčanského náměstí i z ulic Malé Strany je patrný nárůst městského hluku. Ten je také nejčastějším důvodem, proč i mnohé ostatní komunity bosých karmelitek ve světě opouštějí své kláštery ve středu měst a stěhují se na jejich okraj.
Jako největší problém pociťujeme velmi malou zahradu, která život v papežské klauzuře činí fyzicky i psychicky velmi obtížným. Pro způsob života monastických klášterů byla vždy velmi důležitá rozsáhlá zahrada. Pro komunity svých sester velmi zdůrazňovala potřebu zahrady i sv. Terezie od Ježíše.
Kvůli všem těmto důvodům jsme po dlouhém rozlišování před Pánem došly již v r. 2005 k rozhodnutí pokusit se pro naši komunitu najít jiné, vhodnější místo, které by lépe vyhovovalo našemu životu v papežské klauzuře a jeho nárokům.

2. Nový klášter – Karmel sv. Josefa v Drastech (Praha-východ)

Po velmi dlouhé době hledání nového pozemku, který by vyhovoval našim potřebám a zároveň splňoval určitá kriteria, jsme se rozhodly koupit starý zemědělský statek v obci Drasty na Praze východ, který v církevních restitucích získala v r. 2015 Vyšehradská kapitula.
Tato zemědělská usedlost splňuje svým umístěním, rozlohou i tichem požadavky, které jsou nutné pro náš kontemplativní život. Zároveň je to místo v těsné blízkosti Prahy, jejíž součástí jsme si přály zůstat.
Spolu s Vyšehradskou kapitulou bychom chtěly tuto malou obec v blízkosti Klecan obnovit tak, aby se stala příjemným místem pro bydlení i duchovní odpočinek. Součástí areálu kláštera bude bytový dům a poměrně velký dům pro hosty. Věříme, že mnozí lidé, kteří si budou chtít odpočinout a duchovně načerpat, si toto místo oblíbí. Do Drast je možné snadno se dostat příměstským autobusem z Prahy-Kobylis.
Součástí kláštera bude nově zbudovaná kaple, zasvěcená sv. Terezii z Avily.

3. Nové využití kláštera a kostela sv. Benedikta na Hradčanském nám. v Praze

Také hledání kupce našeho kláštera bylo velmi obtížné a zdlouhavé.
V komunitě jsme upřednostnily prodej k nekomerčnímu využití kláštera, byť jsme si byly vědomé, že z prodeje ke komerčnímu využití bychom získaly pravděpodobně daleko více peněz. Cítily jsme se zavázané památkou našich sester, které tento dům a kostel za 180 let života posvětily svými modlitbami a oběťmi.
Nakonec můžeme s vděčností oznámit, že klášter a kostel budou nadále sloužit Karmelu. Budou zde žít a pracovat naši bratři bosí karmelitáni.

4. Zachovalé tělo matky Elekty

Matka Elekta byla vždy tam, kde se nacházela komunita jejích sester. Při první internaci v 18. století si zachovalé tělo matky Elekty sestry odvezly s sebou do Pohledu. V době komunistické internace to nebylo možné, proto muselo její neporušené tělo zůstat v kostele sv. Benedikta.
I když jsme si vědomé, že kostel sv. Beneditka se stal poutním místem, kam se lidé přicházejí k naší zakladatelce pomodlit, domníváme se, že zachovalé tělo matky Elekty by mělo být nadále tam, kde sídlí komunita sester.
Proto bychom chtěly neporušené tělo matky Elekty přemístit do krypty nové kaple v Drastech. Součástí krypty bude modlitební prostor a malé historické muzeum.
Věříme, že ctitelé matky Elekty si oblíbí i toto nové místo a budou nadále přijíždět se k ní pomodlit.

5. Časový průběh stěhování

Celá stavba kláštera, kostela a přilehlých budov je plánována v několika etapách. V první etapě (2018–2019) byl opraven bytový dům a budoucí dům pro hosty, který bude po dobu stavby kláštera sloužit k provizornímu bydlení sester.
V únoru 2020 se komunita sester přestěhovala do Drast a klášter s kostelem na Hradčanském náměstí do správy převzali naši bratři, bosí karmelitáni.
Na podzim 2021 začala samotná stavba nového kláštera a kostela. Podstatná část stavby byla měla být dokončena v létě 2023.
Galerie Karmel, kde prodáváme své výrobky, nadále funguje na e-shopu.
O dalším průběhu a novinkách Vás budeme průběžně informovat na webu https://karmeldrasty.eu.

6. Kdo by chtěl pomoci

Protože jsme náš současný klášter prodaly k nekomerčnímu využití, jsou naše finanční možnosti na stavbu nového kláštera, kostela a přilehlých budov omezené.
Klášter je nutné koncipovat podle přání naší zakladatelky, sv. Terezie od Ježíše, pro 21člennou komunitu sester a postavit ho tak, aby mohl sloužit i dalším generacím.
Součástí areálu budou také jiné budovy, které nebudou součástí papežské klauzury sester, ale budou sloužit obyvatelům Drast nebo těm, kteří přijedou na duchovní pobyt.
Budeme proto vděčné za každý příspěvek, kterým se rozhodnete novou stavbu podpořit. 
Za naše dobrodince se každý den modlíme a je za ně každý měsíc v našem kostele sloužena mše svatá.

Číslo našeho účtu u Komerční banky je: 115-3844 1302 47/0100.

(V případě zájmu Vám rády vystavíme potvrzení o daru pro snížení základu daně.)