Tereziánské charisma

charisma Vznik tereziánské rodiny uvnitř Karmelu je úzce spojen s procesem duchovního života svaté Terezie a s jejím charismatem, především s jejími mystickými milostmi. Boží Prozřetelnost k ní později přidružila svatého Jana od Kříže. Ten Terezii připisoval charisma, které dává Bůh zakladatelům.
Oba „v jistém smyslu položili základy tohoto řádu“ (Pavel VI.). Jejich nauka a zkušenost, obsažené a předávané v jejich spisech, zvláště v tom, co se týká nejhlubšího sjednocení s Bohem a cesty, která k němu vede, byly víc než osobní dary. Byly to milosti udělené řádu a tvoří součást charismatu, které má prožívat každá bosá karmelitka (ze Stanov mnišek).

Prezentace

úvod Terezinské charisma

Dokumenty, magisterium

Tereziánské charisma
Poselství Benedikta XVI. k 450. výročí založení kláštera sv. Josefa v Avile

Statě, přednášky

Ženský génius v tereziánském Karmelu
Balthasarovo vnímání Karmelu

Tereziánské charisma dnes

Člověk jako cesta Karmelu
Tereziánský humanismus
Uznání hodnoty lidské osoby v tereziánském Karmelu

Promluvy

Karmel a pontifikát Jana Pavla II.