sv. Terezie od Ježíše

Terezie

sv. Terezie od Ježíše
Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada (1515 1582)

Matka reformovaného Karmelu. Ve 20 letech vstoupila do karmelitánského řádu. Po svém obrácení (1554) založila první reformovaný Karmel sv. Josefa v Avile (24. srpna 1562). V letech 1567-1582 založila dalších 16 ženských a 2 mužské kláštery. Za svou nauku o modlitbě a duchovním rozvoji, předanou v jejích spisech, je nazývána „matkou duchovních osob“. Za svatou byla prohlášena roku 1622 a v roce 1970 byla jako první žena prohlášena učitelkou církve.

Chronologie

Chronologie života – stručná
Chronologie života – podrobná
Periodizace života sv. Terezie

Dokumenty, magisterium

Homilie Jana Pavla II. při mši v Avile
Katecheze Benedikta XVI. o Terezii od Ježíše
Pro Vás jsem se narodila
Poselství papeže Františka u příležitosti pětistého výročí narození svaté Terezie

Přednášky

Historické podmínky spirituality Terezie od Ježíše
Poslušnost svaté Terezie ve zlomových momentech jejího života
Šťastná vina podle Terezie z Avily
Vnitřní svoboda podle Terezie z Avily
Mystická teologie Terezie od Ježíše
Terezie od Ježíše: Odvaha a humor, ženskost a svoboda
Sv. Terezie od Ježíše a Panna Maria
Duchovní význam „Knihy o zakládáních“
Pamflet svaté Terezie
Z dopisů sv. Terezie z Avily

Duchovní dědictví učitelky církve

Svatá Terezie od Ježíše – život
Modlitba
Boží život v nás
Mariánská podoba života
Nadpřirozená zkušenost a charisma moudrosti
Ctnost lásky v nauce a v praxi
Kontemplativní askeze
Evangelijní radikalismus

Promluvy

„Před započetím hry rozestavuji figurky na šachovnici…“
„Jsem žena, a to ubohá a hříšná“
„Chtějí létat dříve, než jim Pán dá křídla“
„Dříve jsem se já unavila urážením Boha, než On svým odpouštěním“
„Všem jsem se líbila a všude jsem byla oblíbená“
„Když se člověk obrací k lidem, je nejhlouběji spojený s tebou“
„Mít před očima Krista Pána jako člověka“
„Proč se odpočinek v tobě stává takovou únavou“
P. Jeroným od Matky Boží (Gracián)

Úryvky z děl, citáty

Básně
Úryvky z knih
Výroky

Modlitby

Litanie ke sv. Terezii od Ježíše
Křížová cesta se sv. Terezií z Avily (1)
Křížová cesta se sv. Terezií z Avily (2)