Hlavní1

                                                          „Po staletí tomu tak je:
Když lidé zasvěcení Bohu tiše rozmlouvají se svým Pánem,
připravují se události církevních dějin s velkým dosahem.“
                                               sv. Terezie Benedikta od Kříže