Povolání

Povolání Povolání bosých karmelitek je darem Ducha. Jím jsou zvány k „tajemnému sjednocení s Bohem“ v přátelství s Kristem a v důvěrném vztahu s blahoslavenou Pannou Marií, v životě, ve kterém se modlitba a sebeobětování spojují s velkou láskou k církvi. Proto jsou v síle svého povolání vyzývány ke kontemplaci v modlitbě i v životě.
Kandidátky řádu mají být lidmi modlitby, mají usilovat o dokonalou lásku a odpoutání od světa, aby mohly vzít na sebe způsob života, jaký je vlastní bosým karmelitkám, ve kterém je společenství s Bohem v hluboké samotě úzce spojeno se sesterským setkáváním v komunitě.

Prezentace

úvod Povolání

Karmelitánské povolání

O povolání a formaci sester
Jsem karmelitka?

Rozlišování povolání

Rozlišování povolání

Řeholní život

Poselství generálních představených k Roku zasvěceného života
Formace ke společnému životu
Formátor jako sochař
Životní stavy v církvi
Myšlenky Charlese Journeta o řeholním životě