Řehole

řehole Karmelitánská tradice vidí počátek řádu v komunitě poustevníků, kteří se ve 12. století usídlili na hoře Karmel. Svým životem se snažili vědomě navazovat na příklad starozákonního Hospodinova proroka Eliáše.
Roku 1208 získali tito poustevníci „Pravidla života“ od patriarchy sv. Alberta Jeruzalémského. Po příchodu karmelitánů do Evropy pak tuto původní řeholi upravil v roce 1247 papež Inocenc IV. Takto upravená řehole je v řádu platná dodnes.

Prezentace

úvod řehole

Karmelitánská řehole

Prvotní Řehole – text

Dokumenty, magisterium

Osmisté výročí sepsání „Pravidel pro život”
Svatá Terezie a karmelitánská řehole

Přednášky

Latinští poustevníci na hoře Karmel
Od Formy života po bulou schválenou Řeholi
Karmelitánská řehole žitá a interpretovaná svatou Terezií