bl. Elie od sv. Klementa

Elie

bl. Elie od sv. Klementa
Teodora Fracasso (1901 – 1927)

Narodila se v Bari v Itálii. V roce 1920 nastoupila na Karmel sv. Josefa v Bari, kde prožila necelých sedm let. Zemřela na zánět mozkových blan na Boží hod vánoční. Žila spiritualitou sv. Terezie z Lisieux. Arcibiskup Bari Marian Magrassi o ní prohlásil:.. „Služebnice Boží se stala pro církev a řád jakoby Božím úsměvem. Okouzlila ji Boží láska a krása Pána, kterou viděla ve stvoření. Písemně nám zanechala pouze útržky ze svých duchovních myšlenek, ale musíme konstatovat, že žila životem hluboko ukrytým v Bohu, podobně jako holubice z Písně písní.“ Za blahoslavenou byla prohlášena papežem Benediktem XVI. v r. 2006.

Prezentace

úvod Elie

Chronologie

Chronologie života bl. Elie od sv. Klementa

Život

Životopis bl. Elie od sv. Klementa

Citáty

Myšlenky bl. Elie

Modlitby

Křížová cesta s bl. Elií od sv. Klementa