sv. Terezie z Los Andes

Teresa de Los Andes

sv. Terezie od Ježíše (z Los Andes)
Juana Fernández Solar (1900 – 1920)

Narodila se v Santiago de Chile. Od dětství byla fascinována osobou Krista a prožívala s Ním hluboké duchovní společenství. Vyznačovala se i velkou úctou k Panně Marii, prostotou, láskou k bližnímu a radostí ze života. Po ukončení studia vstoupila v r. 1919 do kláštera karmelitek v Los Andes. Za pouhých jedenáct měsíců zemřela na tyfus a otravu krve. Před svou smrtí složila řeholní sliby. Papež Jan Pavel II. ji dal jako vzor mládeži a za svatou ji prohlásil v r. 1993. Je to první světice chilského národa a karmelitánského řádu v Latinské Americe.

Články

Z kanonizační promluvy o Terezii z Los Andes
Dějiny mé duše – trpět a milovat
Příběh vznětlivého srdce
Nejhlubší Boží podstata

Úryvky z děl, citáty

Povolání karmelitky – úryvky z dopisů
Jen Ježíš je krásný

Modlitby

Novéna ke sv. Terezii z Los Andes