Panna Maria Karmelská

P. M. Karmelská Písmo svaté oslavuje krásu hory Karmel, kde prorok Eliáš bránil čistotu víry Izraele v živého Boha. Na této hoře, poblíž pramene, který byl podle něho nazván „Eliášův“, se koncem 12. století usadili poustevníci, kteří tam vybudovali kapli ke cti Panny Marie a zvolili si ji za svou patronku. Poznávali v ní svou matku a vzor, nejprve v kontemplativním způsobu života a pak v bratrském sdílení bohatství načerpaných ze společenství s Bohem. Proto byli nazváni „bratři blahoslavené Panny Marie z hory Karmel“. Celý řád si vděčně připomíná nesčetná dobrodiní, udělená Nejčistší Matkou Boží „její“ rodině.

Dokumenty, magisterium

Dopis sv. otce Jana Pavla II. při příležitosti 750. výročí předání karmelitánského škapulíře
Panna Maria v našem životě
Dopis generálního převora O.Carm. u příležitosti slavnosti Panny Marie Karmelské

Karmelitánská zbožnost

Flos Carmeli
Flos Carmeli výklad
Škapulíř Panny Marie Karmelské

Statě, přednášky

Důvěrnost života s Marií
Maria, naše sestra
Maria ve vlámské mystice
Lurdy a Karmel
Fatima a Karmel

Promluvy

„Ženo, to je tvůj syn… To je tvá matka“

Maria tereziánského Karmelu

Panna sjednocená s Bohem u sv. Jana od Kříže
Matka diskrétní přítomnosti sv. Rafaela Kalinowského
Brána nebes bl. Alžběty od Trojice

Karmelitánští světci o Panně Marii

Mystický život s Marií
Bratři Panny Marie
Karmelitán – druhá Maria
Maria – okno, kterým prochází sluneční světlo
Duchovní sňatek, tajemství Vtělení
Příklad Mariina života: čtyři události
Proč miluji tě, Maria
Maria, Virgo fidelis (Panna věrná)
Maria, Janua coeli (Brána nebe)
Mariánské básně bl. Alžběty od Trojice

Modlitby

Novéna k Panně Marii Karmelské
Zásvětná modlitba k Panně Marii Karmelské
Litanie k Panně Marii Karmelské (1)
Litanie k Panně Marii Karmelské (2)