sv. Alžběta od Trojice

Alžběta1

sv. Alžběta od Trojice
Alžběta Catez (1880 – 1906)

Nastoupila v roce 1901 k bosým karmelitkám v Dijonu a roku 1903 složila sliby. Do „světla, lásky a života“ nebeské vlasti vstoupila 9. listopadu 1906. Žila jako opravdová ctitelka Boha v duchu a v pravdě a jako „chvála slávy“ Nejsvětější Trojice přítomné v její duši. V tajemství Božího přebývání v člověku objevila své „nebe na zemi“ a své poslání v církvi. Za blahoslavenou byla prohlášena Janem Pavlem II. 25. listopadu 1984, svatořečil ji papež František 16. října 2016.

Chronologie

Chronologie života
Periodizace života sv. Alžběty od Trojice
Etapy vývoje trojiční spirituality u sv. Alžběty od Trojice
Chronologická tabulka Alžbětiných děl

Statě, přednášky

Duchovní cesta karmelitky z Dijonu
Poselství karmelitky z Dijonu
Alžběta od Trojice – prorokyně pro dnešní dobu
Prostor a mlčení – dva důležité pojmy
Nech se milovat
Mystická zkušenost bl. Alžběty

Spisy

„Životopisná díla“ Alžběty od Trojice
Poezie Alžběty od Trojice
Nebe ve víře
Velikost našeho povolání
Nech se milovat
Modlitba Ó můj Bože, Trojice, které se klaním

Promluvy

Sv. Alžběta od Trojice, další prorocký hlas pro naši dobu
Duše, která se zaobírá sama sebou
Každá událost je svátostí, kterou nám dává Bůh
Zázrak k beatifikaci sestry Alžběty od Trojice

Úryvky z děl, citáty

Nebe ve víře
Velikost našeho povolání
Poslední rekolekce
Nech se milovat
Dopisy
Básně
Ostatní

Modlitby

Litanie ke sv. Alžbětě od Trojice
Křížová cesta s sv. Alžbětou
Modlitba (novéna) ke svaté Alžbětě od Trojice