bl. František Palau

František Palau y QUer

bl. František od Ježíše, Marie a Josefa
František Palau y Quer (1811 – 1872)

Jako bosý karmelitán (1832) byl vysvěcen na kněze roku 1836. Události ve Španělsku jeho doby ho v roce 1840 přiměly k exilu. Po svém návratu založil v Barceloně v roce 1851 katechetickou výuku „Školu ctností“. Znovu je nespravedlivě vyhoštěn na ostrov Ibiza (1854-1860), kde prožívá v samotě El Vedrá osudy církve a je ponořen do jejího tajemství. Na Baleárských ostrovech zakládá Kongregaci bratří a sester karmelitánů-misionářů (1860-1861). Pořádá lidové misie a šíří mariánskou úctu. Blahořečen byl Janem Pavlem II. 24. dubna 1988.