sv. Rafael Kalinowski

Rafael Kalinowski

sv. Rafael od sv. Josefa
Josef Kalinowski (1835  1907)

Ve svých dvaačtyřiceti letech (1877) vstoupil k bosým karmelitánům v Grazu (Rakousko) a přijal jméno Rafael od sv. Josefa. Roku 1882 byl vysvěcen na kněze. Obnovil karmelitánský řád v Polsku, kde působil jako představený. Věnoval se s neúnavnou horlivostí duchovnímu vedení duší a svátosti smíření. Měl velkou touhu po jednotě církve. Za svatého byl prohlášen v Římě 17. listopadu 1991.