ct. Vavřinec od Vzkříšení

vavřinec

ct. Vavřinec od Vzkříšení
Mikuláš Hermann (1614 – 1691)

Narodil se v Lotrinsku. Jako mladý muž prožíval hrůzy Třicetileté války, které ho hluboce šokovaly a jen pomalu se z nich zotavoval. Zkušenost obrácení v něm probudila vroucí lásku k Bohu.
V roce 1640 vstoupil do karmelitánského kláštera v Paříži, kde byl přijat jako laický bratr. Pracoval jako kuchař a švec. Posledních čtyřicet let svého života prožil ve vnitřním pokoji. Prostě a jednoduše se znovu a znovu navracel do Boží přítomnosti. Mnozí lidé ho vyhledávali k rozhovoru nebo prosili o radu pro svůj duchovní život. Zanechal dopisy a rozhovory na téma praxe Boží přítomnosti.

Úvod

Bratr Vavřinec od Vzkříšení OCD

Rozhovory

1. rozhovor 2. rozhovor 3. rozhovor 4. rozhovor
Zpráva

Dopisy

1. dopis 2. dopis 3. dopis 4. dopis 5. dopis 6. dopis 7. dopis 8. dopis 9. dopis 10. dopis  11. dopis 12. dopis 13. dopis 14. dopis 15. dopis 16. dopis

Závěr

Odchod na věčnost