Kontakt

PMK V současné době působí v České republice:          

  • dva ženské Karmely bosých karmelitek v Praze a Dačicích
  • bosí karmelitáni ve Slaném a u kostela Panny Marie Vítězné na Malé Straně v Praze
  • karmelitáni původní observance v Kostelním Vydří, Praze Liboci a Olomouci
  • třetí laický řád bosého i obutého Karmelu
  • několik ženských karmelitánských kongregací

Bosé karmelitky:

IČO: 00 40 65 20
tel.: 732 743 287
e-mail: karmel.svjosef@centrum.cz

www.karmeldrasty.eu

www.bosekarmelitky.cz

 

Bankovní spojení:

běžný účet kláštera 6700006005/2700 vedený u:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Želetavská 1525/1
140 92 Praha 4 – Michle

Účty na stavbu nového areálu kláštera v Drastech vedené u:
Komerční banka a.s.
Na Příkopě 33
114 07 Praha 1

účet na stavbu v CZK: 115-3844130247/0100
IBAN:CZ75 0100 0001 1538 4413 2047
BIC/SWIFT:KOMBCZPPXXX

účet na stavbu v EUR: 115-6957630217/0100
IBAN:CZ22 0100 0001 1569 5763 0217
BIC/SWIFT:KOMBCZPPXXX

účet na stavbu v USD: 115-6957500287/0100
IBAN:CZ30 0100 0001 1569 5750 0287
BIC/SWIFT:KOMBCZPPXXX

tel.: 384 420 308 nebo 389 602 047
mob: 603 312 858
e-mail: dacice@karmelitky.cz
www.karmelitky.cz

Bankovní spojení: 19-0525670277/0100

Bosí karmelitáni:

tel.: 257 533 646
e-mail: mail@pragjesu.info
www.pragjesu.info

tel: 312 523 648
e-mail: klaster.slany@seznam.cz
www.klasterslany.cz

Bankovní spojení: 27-5314400237/0100

Misie bosých karmelitánů ve Středoafrické republice:

www.siriri.org
Bankovní spojení: 666646/5500

Třetí řád bosého Karmelu:

e-mail: ocds@ocds.cz
www.ocds.cz

Centrální stránky bosých karmelitánů:

www.carmelitaniscalzi.com

Karmelitáni původní observance O.Carm.:

tel.: 384 420 119
e-mail: kostelni.vydri@karmel.cz
www.karmel.cz

telefon: 220 611 336
www.rkfliboc.cz

telefon: 585 425 025
mobil: 775 970 461
e-mail: olomouc@karmel.cz
www.farnost-olomouc-hejcin.cz

Karmelitky původní observance O.Carm.:

tel.: +390 761 477 217
e-mail: carmelitane.vetralla@virgilio.it

Třetí řád obutého Karmelu:

www.karmel.cz/index.php/treti-rad

Ženské karmelitánské kongregace v Čechách:

tel.: 257 921 731
e-mail: kdj.zbraslav@centrum.cz
www.karmeldj.cz

tel.: 257 212 426
e-mail: karmelitky@quick.cz
www.cestanahoru.org

tel.: 577914262
e-mail: karmel@volny.cz
karmel.stipa.cz

Mužské a ženské řády a kongregace v České republice:

www.cirkev.cz/cirkev-v-cr/reholni-rady-a-kongregace/

Odkazy na webové křesťanské webové stránky

www.katolik.cz/odkazy_vypis.asp