Klauzura

Klauzura Životním prostorem bosých karmelitek je klauzura. Takto uzavřený prostor se stává místem, kde je člověku umožněno bez potíží a překážek totálním způsobem hledat Boha – ne proto, aby se uzavřel před lidmi a jejich problémy, ale proto, aby naopak jejich problémy mohl hlubším způsobem nést před Boha.
Klauzura umožňuje, aby život modlitby dosáhl i do nejvzdálenějších míst a do nejhlubších propastí lidské bídy a beznaděje, aby tak každý prostor mohl být naplněn milostí a láskou.
Bosá karmelitka není izolovanou duší, naopak, její aspirací je nacházet se v srdci církve.

Prezentace

úvod Klauzura

Dokumenty, magisterium

Verbi sponsa
Promluva Jana Pavla II. ke kontemplativním řeholnicím

Přednášky o klauzuře

Duchovní význam klauzury
Poustevnický ideál tereziánské reformy Karmelu
Motivace pro tereziánskou klauzuru
O vnitřní a vnější cele

Přednášky o kontemplativním životě

Kontemplativní postoj k životu
O smyslu kontemplativních řeholí dnes
Apoštolovat je možné i pouhou přítomností
Apoštolát bytí
Kontemplativní život jako znamení tajemství skrytosti
Mlčení Bílé soboty
Mystika pro doby krize. Dnešní poslání tereziánských klášterů
Osm zdrojů duchovní nestability podle mnišské tradice

Básně

Modlitba kláštera na kraji města

Slova mnicha pro mnichy

Mnich a Bůh
Boží vůle
Mnich a Kristus
Mnich a bližní
Mnich a samota