sv. T. Benedikta od Kříže

Benedikta3

sv. Terezie Benedikta od Kříže
Edita Steinová (1891 – 1942)

Narodila se v židovské rodině. Ve svém vášnivém hledání pravdy se intenzivně věnovala studiu filozofie. Pravdu, po které tak dlouho toužila, nalezla při čtení vlastního životopisu sv. Terezie z Avily. Roku 1922 byla pokřtěna a roku 1933 vstoupila do kláštera bosých karmelitek v Kolíně nad Rýnem. V době pronásledování židů nacisty nabídla svůj život Bohu jako oběť za židovský národ a za mír ve světě. Zemřela v plynové komoře koncentračního tábora v Osvětimi. Zanechala řadu filozofických a duchovních spisů, které odrážejí její výjimečnou inteligenci a bohaté duchovní dary.
Svatořečena byla papežem Janem Pavlem II. roku 1998 a v r. 1999 byla vyhášena za spolupatronku Evropy.

Chronologie

Chronologie života

Dokumenty, magisterium

Ztratit, abychom mohli získat

Statě, přednášky

Charakteristika spirituality Edity Steinové
Eklesiální spiritualita sv. Edity Steinové
Žena z pohledu Edity Steinové
Kněžství ženy podle Edity Steinové
Panna Maria ve spiritualitě Edity Steinové
Zkušenost utrpení v životě Edity Steinové
Objevování Boha v temnotě
Pravda u Edity Steinové

Články, promluvy, kázání, zamyšlení

Dopis papeži Piu XI.
Pokoj před tváří Hospodina
Rozhovor se svatou Terezií Benediktou od Kříže
Přímluvná modlitba v životě svaté Terezie Benedikty od Kříže
Jak Edita Steinová skutečně přišla ke (katolické) víře

Úryvky z děl, citáty

Modlitba církve
Citáty
Básně

Modlitby

Litanie ke sv. Terezii Benediktě od Kříže
Křížová cesta s Editou Steinovou

Dokumentární pořad

Pořad České televize o Editě Steinové z cyklu Světci a svědci