sv. Miriam od Ukřižovaného

Miriam

sv. Miriam od Ukřižovaného
Mariam Baouardy (1846 – 1878)

Narodila se v Abellinu (Galilea); patřila k melchitskému (řecko-katolickému) obřadu. R. 1867 vstoupila ke karmelitkám v Pau (Francie). Sliby složila jako laická sestra v Mangalore (Indie), kam přišla jako spoluzakladatelka. R. 1872 se vrátila do Francie. R. 1875 pak odjela do Svaté země, kde založila nový Karmel v Betlémě a dala podnět k založení Karmelu v Nazaretě. Vyznačovala se nadpřirozenými dary, ale především pokorou a mimořádnou úctou k Duchu Svatému. Zemřela 26. 8. 1878 v Betlémě. Za blahoslavenou byla prohlášena 13. 11. 1983. Svatořečena byla 17. 5. 2015.

Chronologie

Chronologie života

Články

Malá Arabka
Květ Svaté země
Rozhovor se sv. Miriam od Ukřižovaného

Modlitby a extáze

Ponaučení Miriam přijatá v extázi během noviciátu
Vize Miriam během exercicií před jejími sliby
Ranní modlitba malé Arabky
Vzývání Ducha Svatého
U nohou Marie
Hymny, které zpívala ve vytržení

Citáty

Atributy Boží
Ježíš
Duch Svatý
Matka Boží
Láska k Bohu
Svatá církev
Kněz
Naděje
Čistota
Chudoba
Poslušnost
Motivy pokory
Nabývání pokory
Pokušení
Umírání sama sobě
Mlčení
Prozíravost
Spravedlnost
Utrpení
Touha po smrti