sv. M. Magdaléna deʼ Pazzi

Marie Magdalena

sv. Marie Magdaléna
Caterina deʼ Pazzi (1566 1607)

Narodila se ve Florencii. Vstoupila do kláštera karmelitek (1582) a v roce 1584 složila slavné sliby. Její život je protkán extázemi a mnoha mystickými dary. Prošla také mnoha bolestnými zkouškami a velkým utrpením. V době reformace a tridentského koncilu jí bylo Pánem svěřeno dílo obnovy církve a řeholního života. Zemřela ve Florencii 25.5. 1607 a r. 1669 byla prohlášena za svatou.

Prezentace

úvod Magdaléna

Chronologie

Chronologie života

Články

Sv. Marie Magdaléna deʼ Pazzi
Extáze sv. Marie Magdalény deʼ Pazzi

Nauka

Význam světice, její spisy a úcta
Ježíš Kristus
Duch Svatý
Církev
Maria
Řeholní život
Karmel
Modlitba, láska

Výroky

Přijď, Duchu svatý!
Hledat Lásku
Věčný Otec tvora miloval víc…
Lásko, směješ se, pláčeš, křičíš, mlčíš…
Ó, Lásko, Nepoznaná a Nemilovaná!
Překážky působení Ducha svatého
Výroky sv. M. Magdalény deʼ Pazzi