sv. Ludvík a Zelie Martinovi

Martinovi3

sv. Ludvík Martin (1823-1894) a
sv. Marie-Azélie (Zélie) Guérinová Martinová (1831-1877)

Měli devět dětí, z nichž čtyři zemřely v dětství. Zbývajících pět dcer vstoupilo do řehole; čtyři se staly bosými karmelitkami (jednou z nich je i svatá Terezie z Lisieux, pozdější učitelka církve), jedna vizitantkou. Svatořečeni byli v r. 2015 papežem Františkem. „Manželé Martinovi čelili všemu pod Božím pohledem a v každé situaci, ve chvílích radostí i úzkostí, stavěli Ježíše Krista na první místo. Byli si stále jisti Pánovým velkým objetím a tím, že s jeho pomocí budou nakonec schopni udělat vše a překonat jakoukoliv těžkost“ (P. Sangalli OCD, postulátor procesu). „Dobrý Bůh mi dal otce a matku, kteří byli více hodni nebe než země“ (sv. Terezie od Dítěte Ježíše).

Prezentace

úvod Martinovi

Chronologie

Chronologie rodiny Martinovy

Přednášky

Zélie Guérinová
Ludvík Martin
Rodiče sv. Terezie z Lisieux
Nemoc pana Martina – „naše velké bohatství“
Leonie Martinová
Marie Leonie Martinová
Beatifikační zázrak manželů Martinových

Úryvky z dopisů Zélie Martinové

O vztahu k Ludvíkovi
Guérinovým
O dětech
O práci
O prusko-francouzské válce
Dceři Pavlíně
O Leonii
O Terezii
O její nemoci

Modlitby

Litanie k svatým Ludvíkovi a Zélii Martinovým