Karmel

Karmel Karmel (hebr. Boží vinice) je pohoří a národní park v severním Izraeli. Na západě je pohoří ohraničeno nížinou podél Středozemního moře; na severu vytváří Haifský záliv.
V biblických dějinách je pohoří Karmel místem střetu proroka Eliáše s Baalovými a Aštertinými proroky, v němž se tento prorok staví na stranu Boha Izraele. Pro svou přírodní nádheru je pohoří Karmel ve Starém zákoně symbolem krásy (Iz 35,2; Pís 7,6) a také příchodu posledních časů (Jr 50,19).
Od názvu tohoto pohoří je odvozen také Řád bratří blahoslavené Panny Marie na hoře Karmel, zkráceně Řád karmelitánů, který se zde začal formovat v průběhu 12. století.

Prezentace

úvod karmel

Hora Karmel

Hora Karmel v Bibli
Počátky mnišství na Karmelu

Znaky Karmelu

Hábit
Znak

Obecná charakteristika

Školy spirituality
Základní prvky karmelitánského ideálu
Učitelé univerzální církve
Zkratky děl karmelitánských klasiků

Církevní dokumenty, magisterium

Rozjímat dnem i nocí o Zákoně Páně – Lectio divina bosých karmelitek
Dopis papeže Františka generální kapitule karmelitánů

Přednášky, články

„Třetí řád“ – karmelitánské společenství laiků
Bl. Jan Pavel II. a Karmel
Eucharistie a růst ve sjednocení s Bohem

Světový Karmel

Bosý Karmel ve světě
Bosé karmelitky celosvětově r. 2013
Bosí karmelitáni celosvětově r. 2013

Modlitby

Litanie ke svatým Karmelu

Otec generál

Generál P. Saverio (Antonio Gennaro) Cannistrà od Nejsvětějšího Srdce

Narodil se v kalábrijském městě Catanzaro 3. října 1958. Po studiu filologie v Pise pracoval v nakladatelství Einaudi.
Do noviciátu vstoupil v toskánské provincii v roce 1985 a časné sliby složil 17. září 1986, slavné sliby v roce 1990 a na kněze byl vysvěcen 24. října 1992.
Doktorát v oboru dogmatiky složil na univerzitě Gregoriana v Římě. Ovládá několik jazyků, učil na teologické fakultě Teresianum a byl profesorem christologie a teologické antropologie na teologické fakultě ve Florencii.
91. generální kapitula, která se uskutečnila v Avile v květnu 2015, ho znovuzvolila jako generálního představeného pro druhé šestileté funkční období.

Jakými máme být?
Jaká je budoucnost tereziánského Karmelu?
Žít charisma a poslání Karmelu dnes
Rozhovor s P. generálem po znovuzvolení na generální kapitule 2015