Přátelství s Bohem

P. ThDr. Silvestr Braito OP P. ThDr. Silvestr Braito OP
Narodil se r. 1898 v Ruse v Bulharsku, kněžské svěcení přijal 1922 v Belgii. Studoval v Saulchoir v Belgii a v Římě na Angeliku. Na provinčním studiu v Olomouci vyučoval apologetiku, dogmatiku a mystickou teologii, byl v Olomouci převorem. Podílel se na překladu Summy teologické sv. Tomáše Akvinského, překládal spisy J. H. Newmana i středověkou mystickou literaturu. Své znalosti ze středověké mystiky a současné duchovní literatury předával v řadě článků, knih a přednášek. Založil revue Na hlubinu, kolem které se vytvořilo duchovní hnutí laiků. V době okupace byl profesorem a ředitelem olomouckého kněžského semináře. Zemřel r. 1962 v Praze.
P. ThDr. Emilián Soukup OP P. ThDr. Emilián Soukup OP
Narodil se r. 1886 v Malešicích, kněžské svěcení přijal 1909 v Olomouci. Na řádovém učilišti v Olomouci vyučoval filosofii a dogmatiku, byl dlouhou dobu převorem olomouckého konventu a vyhledávaným zpovědníkem a exercitátorem. Spolupracoval na překladu Summy teologické sv. Tomáše Akvinského. Od r. 1946 byl postižen těžkou nemocí, zemřel v charitním domově na Moravci r. 1962.

Nová cesta
První kroky
Bůh je láska
Zajišťování přátelství
Rozumět příteli
Chtít přátelství
Posvěcující přátelství
Živé přátelství
Ve vzpomínkách
Silou Boží vedeni
Dar rozumu
Umění a moudrost přátel Božích
Bojovníci o radost
Naše opora
Po nejlepší cestě
Nesmrtelní
Vyjdi ze své země
Nerozluční
Vítězství
Radost dítek Božích

Zpět