Tereziánská modlitba

SECRETARIATUS GENERALIS PRO MONIALIBUS O.C.D. – ROMAE

Teologicko-spirituální projekt reflexe pro bosé karmelitky

Platí-li, že pokud chceme poznat prvky utvářející naše karmelitánské povolání a poznat nejvhodnější způsob jak je žít, stačí sledovat naši svatou matku, tím více bude to samé platit s ohledem na modlitbu, která je středem a charakteristikou tereziánského charismatu, tedy základním rysem naší existence v církvi.
Učením naší svaté matky je bezpochyby modlitba. Bez ní nelze porozumět ani její osobnosti ani jejímu odkazu. Dokonce ani Karmelu v dnešní době. Studium tereziánské modlitby nám zpřístupňuje Tereziin život a nauku a zároveň nás vede k hlubšímu pochopení vlastního povolání.
Je to také učení, které má moderní člověk právo očekávat (a to ještě dříve než poznání samotného našeho života, či způsobu, jakým jej uvádíme do praxe) od nás, kdo jsme díky Terezii a v jejím duchu vstoupili do povědomí církve jako řád, který je zvláštním způsobem spojen s modlitbou, společenství modlitby par excellence.
V osobě svaté matky nalézáme všechny prvky, které přispívají k formování dobrého učitele modlitby: různorodou a bohatou zkušenost, hluboké pochopení Bohem udělované milosti, schopnost tuto vlastní zkušenost přetlumočit do slov a předat dalším. Ona sama velmi přesně píše: „Jednou milostí je, když Pán udělí milost, a jinou je pochopit, o jakou milost jde a o jaký dar; a ještě jinou je umět ji vyjádřit a dát na srozuměnou, jaká je.“ (Ž 17,5; srov. Ž 12,6; 23,11; 30,4). Jde o „trojí mystickou milost“, která činí z Terezie učitelku modlitby a zároveň naznačuji oblasti studia tereziánské modlitby: zkušenost – nauku – pedagogiku.

Tereziánská zkušenost modlitby
Tereziin způsob modlitby
Tereziánské poselství modlitby
Kristus v tereziánské modlitbě
Tereziánská pedagogie modlitby
Závěr

Zpět