Naděje ženy

Reflexe vycházející ze spirituality
svaté Terezie od Dítěte Ježíše

Albert Wach OCD

Naděje spásy je darem, který každý z nás dostal spolu s Kristovým zmrtvýchvstáním. Ale může mi perspektiva mé výlučné osobní spásy přinést více štěstí? Mohu uzavírat srdce před těmi, které jsem uznal za zavržené? Není pravdou, že naše srdce až příliš snadno zavrhují, místo aby usilovala o spásu těch, kterým se nedostává sil?

Psychologicko-duchovní souvislost
Zkušenost nevěsty
Zkušenost matky
Naděje nevěsty a matky
Naděje spásy pro všechny

Zpět