II. Teologální dynamika v procesu sjednocení

Proces sjednocení zahrnuje dva aspekty: jeden negativní ohledně očištění za temné noci, druhý pozitivní ohledně sjednocení. Ctnosti působí prázdnotu ve třech mohutnostech duše (2V 6,2). Je totiž zřejmé, že duše se v tomto životě nespojí s Bohem přemýšlením, radováním se, představami či nějakým pociťováním (2V 6,1). Zároveň se člověk uprostřed temnoty opírá o tyto ctnosti a tím se osvobozuje ode všech věcí, které byly ctnostmi zatemněny. Ctnosti jsou skrytým žebříkem, díky němuž se člověk vyhýbá svým protivníkům (2N 15,1).
Ohledně druhého, pozitivního aspektu, je třeba spolu se svatým Janem od Kříže především postřehnout souvislost mezi ctnostmi a kontemplací: ctnost víry vede ke kontemplaci, a obsah víry je totožný s temným a obecným poznáním kontemplace (2V 24,4). Jelikož je poznání tohoto typu znáním láskyplným (noticia amorosa), pojí se bezprostředně s rozvojem lásky. To, co je předmětem poznání a lásky, chce být vlastněno. Tři ctnosti na sebe vzájemně působí a vzájemně se podporují.
Než přiblížíme druh činnosti ctností, zastavíme se u struktury člověka a opodstatněnosti strukturální triády.

Koncepce tří mohutností člověka
Možnost setkání ctností a mohutností u svatého Jana od Kříže
Funkce teologálních ctností v duchovním procesu a účinky sjednocení

Zpět na úvod