I. Povaha a struktura teologálních ctností

Ve své nauce o milosti zdůrazňuje svatý Jan od Kříže dva prvky: přebývání Boha v lidské duši a teologální ctnosti. (1) Teologální ctnosti, víra, naděje a láska utvářejí jediný teologální život a jsou základem duchovního života. Ve spirituální teologii máme dva způsoby nahlížení teologálních ctností:

Povaha teologální ctnosti
Jednota a složenost teologických ctností

Zpět na úvod