Povolání ke svatosti

Spravedlnost nebo pomsta?
„Já“
„Budete tedy dokonalí…“
Jakým způsobem v dnešní době dojít ke svatosti?
Františkánský apokryf „čistota srdce“

Zpět