Mystická cesta sv. Terezie z Lisieux

Vojtěch Kohut OCD

Tomu, kdo se alespoň trochu v daném oboru orientuje, jsou hned z názvu tohoto příspěvku jasná dvě úskalí: chceme-li totiž hovořit o mystice Terezie od Dítěte Ježíše a od Svaté Tváře, jsem konfrontováni jednak s nejednoznačností samotného pojmu mystiky, jednak se vžitým, nicméně naprosto deformovaným obrazem Terezičky. (1) První nesnáz se pokusíme alespoň rámcově překlenout v první části našeho pojednání, jež bude zaměřeno na definování pojmu mystiky, druhá se snad trochu poopraví v průběhu dalších tří částí, jež budou věnovány nejprve mystologické úvaze (totiž, zda Terezie je nebo není mystičkou), dále mystickému rozvoji jejího života ve srovnání s jinými mystiky a na závěr charakteristice její cesty.

Mystika jako setkání Božského a lidského
Je Terezie z Lisieux mystičkou?
Vrchol mystického sjednocení a zkouška víry
Základní charakteristika Tereziiny mystiky

Zpět