Charakteristika spirituality Edity Steinové

Dominik Wider OCD

Představit typické rysy spirituality Edity Steinové, to znamená především podívat se blíže na to, co obecně znamená pojem spiritualita. Samozřejmě nám půjde o spiritualitu konkrétní světice v katolické církvi. Ale i při tomto zúžení narazíme při vystižení daného jevu na celou řadu pojmů. Nejsprávnější by bylo přijmout skutečnost, že každý člověk má vlastní spiritualitu. Jeho duchovní život se bude utvářet podle křesťanské orientace na Boha, která zdůrazňuje konkrétní pravdy víry; zastavuje se u některých Kristových ctností, které se na cestě jeho následování stávají zvláštními cíli, nebo užívá prostředků a úkonů zbožnosti, které představují charakteristické a zvláštní momenty toho kterého duchovního života. (1)

Formování duchovního života světice
Zvláštní prvky, na které Edita Steinová klade důraz
Shrnutí

Zpět