Svatý Josef včera i dnes

Léon Joseph kard. Suenens

Úvod

Nepřibližuj se sem! Zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá. (Ex 3,5)

I my si musíme sundat opánky, abychom mohli vstoupit do nazaretské svatyně, podobně jako vyzval Bůh Mojžíše, který se chtěl přiblížit k hořícímu keři.
Vstupujeme do Božího tajemství, které překračuje naši lidskou moudrost; a to již pro pouhý fakt tajemné disproporce mezi pouhými třemi lety života zasvěcenými veřejné službě a třiceti lety skrytého života v Nazaretě.
Bůh nás zve, abychom se díky této disproporci vzdali svých lidských kritérií a své krátkozraké moudrosti a otevřeli se skrytému Božímu plánu.
Existuje totiž skryté pouto mezi nazaretským domovem – touto první „domácí“ církví – a velkou církví budoucí. Křesťanství čerpá z doby minulé, která již v zárodku obsahuje bohatství budoucnosti.
Přibližme se tedy v duchu víry ke sv. Josefovi.

Svatý Josef včera
1. kapitola – Josef, milující manžel Marie
2. kapitola – Josef, Ježíšova otcovská Prozřetelnost

Svatý Josef dnes
3. kapitola – sv. Josef, patron dnešní církve
4. kapitola – milost pro naši dobu

* * *

„Ježíši, Maria, Josefe!“

Ať se tato krátká invokace stane tepem našeho srdce!

Z knihy Suenens, J.L. Drahý svätý Jozef
Zvolen: Jas, 1995

Zpět