III. Trojiční nauka sv. Jana od Kříže

Diachronní analýza nám pomohla poněkud rekonstruovat hlavní etapy mystického trojičního itineráře svatého Jana od Kříže. Nyní půjde o to porovnat tyto výsledky s vlastním obsahem textů, tj. zaměřit se na jejich synchronní analýzu, a následně se pokusit předložit systematickou syntézu Janovy trojiční nauky s naznačením možných aplikací na duchovní život věřících křesťanů.

Obsah trojičních textů Mystického učitele
Trojiční model v Romancích a Prameni
Postupné uvedení člověka do trojičního života

Zpět na úvod