Temná noc a teologální život

„Bez jiného světla a vůdce“

José-Damián Gaitán OCD

Verš „bez jiného světla a vůdce“ z poémy Temná noc se mi vždy zdál velmi vhodný ke shrnutí úzkého vztahu, jaký existuje mezi zkušeností nezbytného očištění, které Jan od Kříže nazývá temnou nocí, a teologálním životem neboli životem Boha ze strany člověka.
Co je pro Jana od Kříže důležité, je vždy teologální život v člověku. To bylo, můžeme říci, ústřední téma všech jeho spisů. Ne náhodou, jde přece o mystika.
Na této cestě mají pro našeho svatého karmelitána ústřední a rozhodující význam takzvané teologální ctnosti. Věřím však, že je třeba překonat poněkud zjednodušující postoj, který má tendenci redukovat sanjuanistické pojednání o teologálním životě pouze na přímé odkazy na zmíněné ctnosti. Jako by měly smysl samy o sobě, namísto toho, že jej nabývají pouze na základě toho, co nám dávají prožívat z Boha.
V tomto širokém a ne vždy dostatečně zdůrazňovaném smyslu chci zde mluvit o teologálním životě v temné noci Jana od Kříže.

Dvě tváře téže teologální zkušenosti
Noc a noci
Očistné noci: lidské nasazení a božská pedagogie
Temná noc, teologální život a teologální ctnosti
Jednota a rozlišení mezi třemi teologálními ctnostmi
„Vy jste světlo světa“ (Mt 5,14)

Zpět