I. Janova nauka v textech

Začněme otázkou: lze vůbec v textech sv. Jana od Kříže nalézt portrét bosého karmelitána tak, jak ho Jan od Kříže viděl, jak mu rozuměl, jakého si přál?
Domnívám se, že ano a pokusím se vyložit, jak a nakolik Jan od Kříže popisuje „autentického bosého karmelitána“ ve svých spisech.

Výstup na horu Karmel (a obrázek Hory dokonalosti)
2V 6 + 2N 21
Duchovní píseň
Krátké spisy
Listy sv. Jana od Kříže

Zpět na úvod