Rozlišování povolání

Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků.

Gaudium et Spes

Přemýšlivé osoby, zvláště ty, které se pokoušejí objevit základní směr a pouto ve svém životě, chápou, že existuje nepřeberné množství hlasů, které na sebe upozorňují. Různé sirény a různí proroci jsou všude. Jak ale může člověk zaslechnout pravdivé volání Boží a najít způsob, jak na ně vhodně odpovědět? Jak může člověk rozpoznat své životní povolání?

Dva příklady
Životní povolání
Smysl a cíl našeho života
Základní kroky

John English SJ
přeložil Josef Horehleď SJ

Zpět