Lurdy a Karmel

Sr. Maria Grazia Israel O. Carm.

Během novény k Panně Marii Neposkvrněné v prosinci 2001 jsem se rozhodla, že se lépe obeznámím s událostmi v Lurdech – prostřednictvím četby a meditace některého z životopisů svaté Bernardety Soubirous. Měla jsem víc možností, ale rozhodla jsem se pro knížku, kterou napsal René Laurentin. Byla jsem si jista, že tento slavný mariánský autor a zkušený znalec lurdského zjevení mě bude o událostech informovat bez přehnané zbožnosti a pravdivě, věrně vůči dostupným dokumentům a v souladu s životem malé pastýřky z Pyrenejí.
Všimla jsem si, jak je spiritualita Panny Marie Lurdské podobná a blízká Karmelu. Byl to pro mě objev a hned jsem chtěla popsat souvislosti, které mi padly do oka. Jistěže se mohou najít i jiné vztahy, které jsem opomenula, a proto se čtenáři omlouvám. Ale jsem ráda, že mohu nabídnout těchto pár poznámek ze svého hledání a modlitby, které čtenáře v duchu přenesou na horu Karmel, k Panně Marii Karmelské a současně i k jeskyni Massabielle k Panně Marii Lurdské.
Tématické a symbolické vztahy mezi Pannou Marií Lurdskou a Pannou Marií Karmelskou:

Datum 16. července
Pramen
Pokání
Neposkvrněné Početí Panny Marie
Mlčení
Kaple
Tajemství
Růže
Bernadeta a Karmel, Karmel a Bernadeta

Zpět