Bl. Bartoloměj Longo

Satanista a antiklerikál, který se stal blahoslaveným katolické církve

„Mé povolání je psát o Marii, sloužit Marii, milovat Marii.“

bl. Bartoloměj Longo

bartolo-longo

Bartoloměj Longo se narodil 10. února 1841 ve zbožné rodině v Latiano poblíž Brindisi v jižní Itálii. Třetí den po narození byl pokřtěn. Jeho otec Bartoloměj byl lékařem, jeho matka Antonie z rodu Luparella se starala o domácnost. Tato zbožná žena ho už od útlého dětství učila modlitbě růžence.
Bartoloměj byl velmi živým a nadaným dítětem. V pěti letech, jak bylo v té době obvyklé, byl poslán do piaristického Kolegia školských bratří v městě Francavilla Fontana, kde strávil dvanáct let. Ve škole dostal komplexní vzdělání. Hrál na klavír a flétnu, byl dirigentem školního orchestru. Měl velké literární nadání, zájem projevoval také o šerm a tanec.

Ve službě satana
Konverze s pomocí přátel
Misie v Pompejích
Pronásledování na konci života
Město Nové Pompeje
Modlitby bl. Bartoloměje Longa

Zpět