Třetí dopis

1685

Ctihodná matko!

Obdržel jsem dnes dvě knihy a dopis od sestry. …, připravuje se teď na složení slibů. V té věci prosí o modlitby vašeho kláštera, především však o Vaše. Mám ten dojem, že na ně velmi spoléhá. Prosím nezklamte ji. Prosme Boha, aby svou životní oběť přinesla ráda z čisté lásky a s pevným předsevzetím patřit jen Jemu.
Jednu z těch knížek, o kterých jsem se zmínil, Vám pošlu. Pojednává o zpřítomnění Boha – to je cvičení, které je podle mého mínění přítomno v celém duchovním životě. Jsem přesvědčen, že každý, kdo ho věrně koná a uplatňuje, ocitne se v krátké době v centru duchovního života.
Správné je toto cvičení ovšem jen tehdy, když je srdce oproštěno ode všeho pozemského. Sám Bůh chce naše srdce. Nemůže je však přijmout do vlastnictví tak dlouho, dokud se Mu neodevzdá zcela a bezpodmínečně.
Ve světě neexistuje takový život, který by byl tak nádherný a nepochopitelný jako stálé společenství s Bohem. To chápou jen ti, kdo hledají toto přebývání v Boží blízkosti a zakoušejí na sobě jeho nádheru. Nehledejte však Boha kvůli jeho darům. Při tomto styku s Bohem nám přece nejde o vlastní blaženost. Hledejme jej z čisté lásky, protože On sám se chce stýkat s námi lidmi.
Kdybych byl kazatelem, zabýval bych se především tímto námětem: zpřítomněním Boha. Kdybych byl duchovním vůdcem, každého bych k tomu vedl. Tak důležité mi připadá toto cvičení. Navíc je snadné.
Kdybychom pořádně poznali, za co všechno vděčíme Boží milosti a Božímu slitování, už bychom Boha nikdy – ani na okamžik – nespustili z očí. To mi věřte! Udělejte v této chvíli pevný a slavný slib, že už nikdy vědomě neupustíte od společenství s Ním. Prožijte zbytek svých dnů jen v Jeho svaté přítomnosti, ale zřekněte se pro Něho všech ostatních radostí, bude-li to považovat za dobré.
Vložte své nitro do tohoto rozhodnutí! Buďte si jistá: jestliže je uskutečníte, jak je třeba, budete brzy sklízet jeho plody. Budu Vás podporovat svými modlitbami bez ohledu na to, jak jsou ubohé.
Doporoučím se s důvěrou do Vašich modliteb i do modliteb Vašeho společenství a s upřímnými pozdravy Vám i ostatním zůstávám Váš

Pokračovat
Zpět na úvod